Telefon: +48 604 088 728

Witamy na stronie EkoTerm

Firma EkoTerm prowadzi działalność na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie Dolnego Śląska: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Lubin, Ząbkowice, Strzegom, Świdnica


Produkty i usługi:

Audyt energetyczny i remontowy:
Audyt energetyczny i remontowy pozwala określić zakres koniecznej do przeprowadzenia modernizacji i uzyskane oszczędności.
Więcej o audytach energetycznych...

Audyt efektywności energetycznej:
Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego i instalacji.
Więcej o audycie efektywności energetycznej...

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2012/27/UE i Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej to procedura, której celem jest:

  • uzyskanie odpowiedniej wiedzy o zużyciu energii przez dany budynek lub zespół budynków, lub instalację przemysłową, lub handlową, lub usługę,
  • określenie, w  jaki  sposób  i  w  jakiej  ilości  jest  możliwe  uzyskanie  opłacalnej oszczędności energii;

Więcej o audytach energetycznych przedsiębiorstwa...

Audyty oświetlenia:
Audyt oświetlenia to opracowanie, zawierające ocenę obecnego stanu systemu oświetlenia, wskazanie możliwych do realizacji działań modernizacyjnych oraz wskazanie rozwiązania optymalnego, w szczególności uwzględniającego aspekt efektywności ekonomicznej.
Więcej o audycie oświetlenia...


Świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat):
Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach.
Więcej o świadectwach energetycznych...


Projektowana charakterystyka energetyczna:
Projektowana charakterystyka energetyczna, dołączana do projektu budowlanego jest niezbędna aby określić parametry energetyczne późniejszego budynku.
Więcej o charakterystyce energetycznej...


Kontrola systemów ogrzewania i wentylacji:
Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
Więcej o kontroli systemów ogrzewania i wentylacji...


Kontrola systemów klimatyzacji:
Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych:
Więcej o kontroli systemów klimatyzacji...

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku. [czytaj więcej]

PROMOCJA!

Dla Klientów, którzy zamówią u nas sporządzenie więcej niż jednego świadectwa energetycznego za kolejne przewidujemy stosowny upust cenowy wynoszący nawet do 50%!
Sprawdź nasz cennik

Charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna jest wyznaczana i opracowywana zgodnie z metodologią według której opracowuje się świadectwa charakterystyki energetycznej. Jednak występują między nimi pewne różnice...[czytaj dalej]

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. [czytaj więcej]