Audyt oświetlenia

Audyt oświetlenia to opracowanie, zawierające:

 • Ocenę obecnego stanu systemu oświetlenia.
 • Wskazanie możliwych do realizacji działań modernizacyjnych, w tym ich:
  • zakres,
  • parametry techniczne i ekonomiczne.
 • Wskazanie rozwiązania optymalnego, w szczególności uwzględniającego aspekt efektywności ekonomicznej.

W audycie oświetleniowym dokonuje się analizy przedsięwzięć, których celem jest wzrost efektywności energetycznej systemu oświetlenia, m. in. poprzez:

 • wymianę źródeł światła na bardziej energooszczędne,
 • zastosowanie automatyki sterowania wydajnością i parametrami oświetlenia,
 • racjonalizację czasu załączania oświetlenia,
 • wydzielenie sekcji oświetleniowych.

Profesjonalne przygotowanie kompleksowego audytu oświetlenia oraz wprowadzenie w życie zalecanych zmian w systemie oświetlenia przynosi oszczędności sięgające nawet 40% kosztów ponoszonych na energię elektryczną.

Audyt oświetleniowy może dotyczyć zarówno oświetlenia wewnętrznego, jak również zewnętrznego, np. oświetlenia ulicznego.

Zainteresowanych przygotowaniem audytu oświetlenia zapraszamy do kontaktu.