Program Czyste Powietrze

Wykonujemy audyty energetyczne finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na potrzeby realizacji programu Czyste Powietrze(http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/).

O programie:

Program Czyste Powietrze wprowadzono w 2018 roku w celu zmniejszenia emisji do atmosfery pyłów i innych zanieczyszczeń, produkowanych w systemach ogrzewania domów jednorodzinnych.

Program zakłada dofinansowanie, lub pożyczkę na wymianę starego źródła ciepła, lub termomodernizcję. Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, lub osób posiadających zezwolenie na budowę budynku jednorodzinnego. Dofinansowanie udzielne jest w zależności od miesięcznego średniego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, nawet do 90% procent kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane wahają się od 7 tys. zł do 53 tys zł, w których zawierają się min.:

  • wymiana źródeł ciepła, docieplenie budynku,
  •  wymiana stolarki otworowej,
  • montaż lub modernizacja instalacji C.O. i C.W.U.
  •  instalacja urządzeń energetyki odnawialnej (kolektory, instalacja fotowoltaiczna),
  •  montaż wentylacji z odzyskiem ciepła,
  • przeprowadzenie audytu energetycznego budynku

Działania te mają na celu obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynku, oraz zmniejszenie kosztów  jego ogrzania, co w rezultacie zredukuje ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

We wniosku o dofinansowanie należy podać dane wynikające z analizy energetycznej, lub audytu energetycznego, na przeprowadzenie którego przewidziano zwrot kosztów do 1000 zł.

Dokładne zasady przyznawania dofinansowania w programie Czyste Powietrze: (https://portal.wfosigw.lodz.pl/dokumenty/30%20Zasady%20czyste%20powietrze_070918bz.pdf)

Składanie wniosków w województwie dolnośląskim: (https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek)